4 January 2023

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยความร่วมมือ และโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์และงานวิจัยภายใต้โครงการ และโครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน HPV สองสายพันธุ์แบบฉีด