Get In Touch

Contact Us

Address

38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Phone

(+66)0 2580 9729-31

Fax

(+66)0 2580 9732

Email address

contact@nvi.go.th
saraban@nvi.go.th
ส่งเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ส่งเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเผยแพร่ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แผนที่และที่ตั้ง

ร่วมประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์