ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

1 ก.พ. 2566 ถึง 28 ก.พ. 2566)

ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ 1 อัตรา

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

3 ก.พ. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566)

ธุรการโครงการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโครงการ

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 24 มีนาคม 2566)

เอกสารในการสมัครงาน ส่งได้ที่อีเมล hr@nvi.go.th

Accessibility
Skip to content