ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านการบริหารจัดการโครงการ 1 อัตรา

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

1 ธ.ค 2566 ถึง 28 ธ.ค 2566)

ลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ด้านวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

4 ก.ย. 2566 ถึง 20 ก.ย. 2566)

เอกสารในการสมัครงาน ส่งได้ที่อีเมล hr@nvi.go.th