คลิปวิดีโอร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

ไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อปอด ของผู้ป่วยทางเดินหายใจอย่างไร?

7 เม.ย. 65

ผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด อาจป่วยหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และอาจเสียชีวิตหากติดโควิด 19 เพราะอะไร?

4 เม.ย. 65

ตัวเลขในเดือนมีนาคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นหลักหมื่นต่อวัน และยอดผู้เสียชีวิตรายวันกว่า 90% เป็นผู้สูงอายุ

1 เม.ย. 65

ป่วยที่ไตเกี่ยวอะไรกับโรคโควิด 19 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร? และสาเหตุที่วัคซีนเข็มกระตุ้นยังจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคไต?

30 มี.ค. 65

ทำไมผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วนถึงเสี่ยงโควิด 19 มากกว่าคนปกติ

28 มี.ค. 65

คลิปวิดีโอ  ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และกลุ่ม 608 มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดความรุนแรง ลดอาการป่วยหนัก ลดการเสียชีวิต ลดการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด 19

19 มี.ค. 65

ทำไมฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิด19 (สธ./สสส./HITAP/WHO TH/UNICEF TH/สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)

5 พ.ค. 64

วัคซีนแล้วยังต้องนิวนอร์มัล (สธ./สสส./HITAP/WHO TH/UNICEF TH/สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)

30 มิ.ย. 64

เสวนา THAILAND COVID-19 VACCINE FORUM 2021 สถานการณ์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนไทยสู้โควิด โดยทีมประเทศไทย

29 ก.ย. 64

คลิปวิดิโอกิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar)

การเสวนาและการบรรยายพิเศษในงานสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก World immunization week 2023 “รวมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค

26 เม.ย. 66

การเสวนาวิชาการออนไลน์ ” ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย “

7 ก.พ. 66

เสวนาวิชาการออนไลน์หัวข้อ: ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อม สู่การป้องกันโรคปอดอักเสบ หลังการระบาดโรคโควิด 19เนื่องในวันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2022)จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และบริษัทเอกชน

11 พ.ย. 65

ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน – 5 ปี และการใช้ LAAB สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง

5 ต.ค. 65

เสวนาวิชาการออนไลน์ ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็ม 3 และ 4 จากการใช้จริงในประเทศไทย และอัปเดตข้อมูลสำหรับวัคซีนรุ่นใหม่

4 ส.ค. 65

การอภิปรายภายใต้แนวคิด “ วัคซีน เครื่องมือสำหรับการรับมือโรคโควิด 19”ภายใต้มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 17 (Thailand Research Expo 2022) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

2 ส.ค. 65

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ วัคซีน mRNA ฉีดในเด็ก 5-11 ปี: เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้

10  ก.พ. 65

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก เสวนาออนไลน์ “เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ”ตอน เผยทุกข้อมูลเรื่องวัคซีนโควิด 19 “รับมืออย่างไรเมื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาเยือน”

15 ธ.ค. 64

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก เสวนาออนไลน์ “เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ตอน ร่วมเปิดใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของคนไทย”

23 พ.ย. 64

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) เสวนาวัคซีน mRNA ในเด็กดีจริงไหม อันตรายหรือไม่ ตัดสินใจยังไงดี

26 ต.ค. 64

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) และ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) เสวนา Responding to COVID-19 with Scientific Inovation: Adolescent COVID-19 Vaccination

7 ต.ค. 64

คลิปวิดีโอสถาบันวัคซีนแห่งชาติ NVI Channal