logo_std_white_ai500

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ NVI

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
2. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยท่านสามารถอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว แต่ละบริการได้ ดังนี้
-
3. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
สวช. ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม การสมัครเข้าใช้งาน และการใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สวช. ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถอ่านนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) แต่ละบริการได้ ดังนี้
-
4. การแจ้งเหตุละเมิดและการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องได้ ดังนี้
1. แบบคำร้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ***
2. แบบการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ***
5. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)