30 มีนาคม 2020

ทำความรู้จักวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน เป็นวัคซีนพื้นฐาน ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ลองมาทำความรู้จัก เรียนรู้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ให้มากขึ้น เพื่อการเตรียมตัวก่อน-หลัง และความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อนรับวัคซีนกันเถอะ..

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซึ่งควรได้รับในวัยเด็กทุกคน ตั้งแต่อายุ 2 เดือน, 4 เดือน และ 6 เดือน ในรูปของวัคซีนรวม 4 โรค คือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี เมื่ออายุได้ 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี ควรได้รับวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี นอกจากนี้ในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ควรได้รับในรูปวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) และในหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) เพื่อป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิดและกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคคอตีบด้วย

หลังจากรับวัคซีน ควรสังเกตอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น อาจทำให้มีปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่รับวัคซีนได้ บางรายอาจมีไข้ อ่อนเพลีย อาเจียน แต่อาการทั้งหมดจะไม่รุนแรง และจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน

หากไม่ได้รับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน อาจเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคอันตราย หรือมีภาวะโรคแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นพิการหรืออาจจะเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยการป้องกันโรคด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนตั้งแต่เด็ก และรับวัคซีนเพื่อกระตุ้นซ้ำ

เครดิตภาพ : riskcomthai