30 มีนาคม 2020

สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา…เสริมภูมิ คุ้มภัย ห่างไกล โรคอันตราย

หลายคนทราบดีว่า การออกกำลังกาย ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และตรวจสุขภาพประจำปี เป็นอีกหนึ่งวิธีพื้นฐานที่จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคร้าย แต่ร่างกายยังจำเป็นที่ต้องมีตัวช่วยปกป้องร่างกาย ขาดไม่ได้นั่นก็คือ วัคซีน ตัวช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

วัคซีน เป็นการรับเชื้อโรคชนิดนั้นๆ เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้ หรือภูมิคุ้มกัน โดยวัคซีนบางชนิดรับเพียงครั้งเดียวจะอยู่ไปได้ตลอดชีวิต แต่วัคซีนบางชนิดจะอยู่นาน 10 ปี หรือ 20 ปี เมื่อครบช่วงเวลาก็ต้องไปรับวัคซีนเพิ่ม

ทุกคนต้องไปรับวัคซีนพื้นฐาน ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ วัคซีนคอตีบ วัคซีนไอกรน วัคซีนบาดทะยัก เป็นต้น หรือรับวัคซีนเสริม เพิ่มเติมก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรค โดยทุกคนสามารถไปรับวัคซีนพื้นฐานได้ฟรี ณ สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

การรับวัคซีนเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่ดีที่สุดถึงแม้การแพทย์สมัยใหม่ในปัจจุบัน จะมีวิธีรักษาช่วยเอาชนะความเจ็บป่วยได้ แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ด้วยการไปรับวัคซีน ป้องกันไม่ให้เกิดโรค เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำให้กับตนเองได้เป็นอันดับแรก

เครดิตภาพ : omron