31 มีนาคม 2020

ความสำคัญของวัคซีนกับคนในช่วงวัยต่างๆ

เราทราบดีว่า ประโยชน์ของการรับวัคซีนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ แต่มีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่านอกจากวัยเด็กที่ต้องไปรับวัคซีนแล้ว วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุก็มีความจำเป็นที่ต้องไปรับวัคซีนเพื่อให้แอนติบอดี้สร้างภูมิคุ้มกันลดการเจ็บป่วย

กลุ่มแรกที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ต้องไปรับวัคซีนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์และขณะกำลังตั้งครรภ์ เพราะจะช่วยให้คุณแม่และทารกในครรภ์ได้รับวัคซีนที่เป็นประโยชน์ โดยวัคซีนที่จำเป็นต้องรับก่อนการตั้งครรภ์คือ วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน

ส่วนกลุ่มเด็กทารกแรกเกิดและเด็กก่อนวัยเรียน ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ต้องคอยหมั่นพาไปรับวัคซีนอยู่เสมอ เพราะปัจจุบันเชื้อโรค หรือโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหม่ทุกปี จึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่าย การรับวัคซีนให้ในวัยเด็ก จึงจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ง่ายและการแพร่กระจายเชื้อโรค

ในกลุ่มนักเรียนและเด็กวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันซ้ำ โดยวัคซีนที่ควรได้รับเพิ่มเติมคือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะลดลง จนไม่อาจที่จะป้องโรคได้ จึงควรได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกัน อาทิ วัคซีนโรคบาดทะยัก หรือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ในกลุ่มผู้สูงอายุ ลูกหลานต้องให้ความสำคัญพาคนที่คุณรักไปรับวัคซีนเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ภูมิต้านทานก็จะต่ำลงทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม และโรคบาดทะยัก ซึ่งจะพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ และมักมีอาการรุนแรงใช้เวลารักษานาน

เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัคซีนมีความจำเป็นและสำคัญทุกกลุ่มอายุ นอกจากจะช่วยป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนทางด้านสุขภาพให้กับประเทศ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง และลดปัญหาการระบาดในครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชนได้ ดังนั้นจึงควรติดตามข้อมูลข่าวสาร และหาโอกาสไปรับวัคซีนที่จำเป็นอยู่เสมอ