31 มีนาคม 2020

ทำอย่างไรดี…เมื่อไปรับวัคซีนไม่ได้ตามนัด

ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าวัคซีนเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมและป้องกันโรค การไปรับวัคซีนจึงเป็นการลงทุนด้านสุขภาพที่มีความคุ้มทุนสูง สามารถไปรับได้ทุกช่วงวัย

วัคซีนต้องไปรับซ้ำตามตารางนัดหมายอย่างสม่ำเสมอ แต่ถ้ามีเหตุให้ไม่สามารถไปรับวัคซีนได้ตามนัดหมาย จะมีผลอย่างไรบ้าง ต้องเริ่มฉีดวัคซีนใหม่จริงหรือไม่?

การไปรับวัคซีนห่างกันเกินกำหนด ไม่ได้มีผลทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ดังนั้นหากไม่ไปรับวัคซีนได้ตามนัดหมาย ไม่ว่าจะนานเท่าใด ก็ยังไปรับต่อได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ ในทางตรงกันข้าม ไม่ควรรับวัคซีนติดต่อกันจนเกินไป เพราะจะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่ำกว่าที่ควรเป็น

ส่วนกรณีป่วยเล็กน้อย อาทิ เป็นหวัด น้ำมูกไหล สามารถรับวัควีนได้ แต่ถ้ามีไข้ หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง ร่างกายไม่พร้อม ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน โดยเฉพาะวัคซีนที่ทำให้เกิดไข้

แล้วถ้าเผลอไปรับวัคซีนซ้ำ กลัวว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่? การรับวัคซีนซ้ำ ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น แต่จะทำให้เจ็บตัว และเปลืองเงินเท่านั้น ดังนั้นจึงควรจดบันทึกการไปรับวัคซีนทุกครั้ง

สิ่งหนึ่งที่ต้องนำติดตัวไปเสมอ เมื่อไปรับวัคซีน คือต้องนำสมุดบันทึกการรับวัคซีนไปด้วยทุกครั้ง เพื่อจดบันทึกวัน เวลา และชนิดของวัคซีนที่รับ รวมถึงการเช็ควันนัดหมายการไปรับวัคซีนครั้งต่อไป เพื่อให้การไปรับวัคซีนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการหลงลืมจนนำมาสู่การเกิดโรคนั้นๆ ได้

เครดิตภาพ : rockefellerfoundation และ magneticnorthfestival