10 กรกฎาคม 2020

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่างแผนกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนโครงการพระดำริในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่างแผนกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนโครงการพระดำริในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพระดำริด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสนับสนุนโครงการพระดำริในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีการพิจารณารายละเอียดร่างแผนกิจกรรม 4 เรื่องสำคัญ ที่เตรียมจะดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 นี้
วานนี้ (9 กรกฎาคม 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพระดำริด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้านการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยบุคลากรจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กองงานในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กรมราชทัณฑ์ ข้าหลวงใหญ่ในพระองค์ กระทรวงแรงงาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการปกครอง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับเครือข่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานโครงการพระดำริ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ประกอบด้วย 1.กิจกรรมการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้แทนหน่วยงานที่มีการดำเนินงานดีเด่น ประกอบด้วยเรือนจำที่จัดบริการคัดกรองเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซีและซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขังตามโครงการ คืนคนสุขภาพดีสู่สังคมและศูนย์บริการชุมชน (Drop in Center) ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2.กิจกรรมการดำเนินงานให้บริการด้านเอชไอวีของเรือนจำกลางอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3.กิจกรรมเยี่ยมชมเรือนจำตามโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม เรือนจำจังหวัดตรัง 4.กิจกรรมการเสวนาเรื่องการจัดการปัญหาผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการดูแลกลุ่มเปราะบางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Virtual Meeting)
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นสมาชิกกรรมการบริหารของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board – UNAIDS PCB) ของประเทศไทย รวมทั้งความก้าวหน้าในการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

**************************************************

จากหน่วยงาน :กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
 วันที่ประกาศข่าว : 10 กรกฎาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *