22 กรกฎาคม 2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด เตรียมวัคซีนมาตรฐาน สำหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ที่ผลิตในประเทศได้สำเร็จ

📌กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด เตรียมวัคซีนมาตรฐาน สำหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ที่ผลิตในประเทศได้สำเร็จ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด จัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานชนิดผงแห้ง และแอนติบอดีในรูปซีรั่มผงแห้ง เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ที่ผลิตในประเทศได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้สามารถเก็บสารมาตรฐานไว้ใช้ได้นานขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อจากต่างประเทศ และผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพสู่ประชาชนได้เร็วขึ้น

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีนมาตรฐานที่ใช้สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการถือเป็นสารสำคัญและจำเป็น ที่ทำให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ซึ่งทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมกำกับภาครัฐในการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ได้ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย องค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐานขึ้นในปี 2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการจัดเตรียมวัคซีนและชีววัตถุมาตรฐานของประเทศและของภูมิภาค เพื่อการพึ่งพาตนเองและสนับสนุนเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมกำกับภาครัฐของภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในแต่ละปีจะมีความร่วมมือกันจัดเตรียมวัคซีนและชีววัตถุมาตรฐานขึ้นตามความต้องการ โดยในปี 2560-2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ที่อาศัยเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมแห่งแรกในประเทศ ได้ร่วมกันจัดเตรียมวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ชนิดผงแห้ง และต่อมาในปี 2562-2563 ได้จัดเตรียมแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเชื้อไอกรน ในรูปซีรั่มผงแห้ง เพื่อใช้เป็นวัคซีนและแอนติบอดีมาตรฐานของประเทศได้สำเร็จ การที่เราสามารถจัดเตรียมวัคซีนและแอนติบอดีในรูปของผงแห้งได้ จะทำให้สามารถเก็บสารมาตรฐานไว้ใช้ได้เป็นเวลานานขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อสารจากต่างประเทศ

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่ออีกว่า สารมาตรฐานทั้งสองนี้มีความสำคัญใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ ทำให้ทราบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระต้นภูมิคุ้มกันเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์นั้น ไม่มีวัคซีนมาตรฐานในระดับสากล แต่ละผู้ผลิตจำเป็นต้องใช้วัคซีนมาตรฐานที่ผลิตขึ้นเองที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การศึกษาประสิทธิผลในมนุษย์ และห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพภาครัฐ โดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันผลวัคซีนที่ผลิตขึ้นก่อนปล่อยผ่านให้มีการจำหน่าย ดังนั้นการที่ทั้ง2ห้องปฏิบัติการได้มีการจัดเตรียมและกำหนดค่าของวัคซีนและแอนติบอดีมาตรฐานร่วมกัน ย่อมส่งผลให้เกิดการยอมรับในการตรวจยืนยันผลวิเคราะห์ ลดความแตกต่างหรือความขัดแย้งของผลการทดสอบระหว่างผู้ผลิตและหน่วยงานควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถปล่อยผ่านวัคซีนที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการยอมรับจากหน่วยงานควบคุมกำกับในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น เป็นการส่งเสริมการส่งออกวัคซีนของประเทศ
******* 22 กรกฎาคม 2563

จากหน่วยงาน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 วันที่ประกาศข่าว : 22 กรกฎาคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *