9 พฤศจิกายน 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสถาบันวัคซีนนานาชาติ (สาธารณรัฐเกาหลี) ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีนร่วมกัน

7 พฤศจิกายน 2566, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี – นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ ดร.เจอโรม คิม ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนนานาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยมี ดร.จอร์จ บิ๊คเกอร์สตาฟฟ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนนานาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีนร่วมกัน ทั้งในด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเฝ้าระวังโรค การทดสอบในมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนผ่านการประชุมวิชาการ การอบรม การฝึกปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันของทั้งสองสถาบัน ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสถาบันวัคซีนนานาชาติ ซึ่งมีพิธีให้สัตยาบัน (Ratification Ceremony) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขยายความร่วมมือด้านวัคซีนสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเป้าหมายประเทศมีความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนได้ต่อไป