31 March 2020

วัคซีนจำเป็น.. สำหรับวัยรุ่น

ทราบกันแล้วว่า วัยเด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แม้แต่วัยรุ่นยังมีความจำเป็นที่ต้องไปรับวัคซีนบางชนิดอย่างต่อเนื่อง หากรับวัคซีนมาแล้วร่างกายจะเสริมร้างภูมิคุ้มกัน และไม่เจ็บป่วยง่าย

ในกลุ่มวัยรุ่นนี้ ต้องมีความสนใจ และหมั่นเช็คว่า เคยไปรับวัคซีนชนิดใดมาแล้วบ้าง เพื่อป้องกันการรับวัคซีนซ้ำ และได้รับไม่ครบ โดยในกลุ่มวัยรุ่นแนะนำให้ไปรับวัคซีนซ้ำทุกๆ 10 ปี อาทิ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ฟรี

ส่วนบางกรณีหากเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำเป็นต้องไปรับวัคซีนเสริม อาทิ วัคซีนป้องกันโรคสุกใส วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก วัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนเอชพีวี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ปัจจุบันการรับวัคซีนมีความปลอดภัยและได้ผลดีในการป้องกันโรคมากขึ้น แต่ก็ยังต้องระมัดระวังในผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรงมาก่อน หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน อาทิ แพ้ ยีสต์ ไข่ไก่ เป็นต้น ดังนั้นวัยรุ่นทุกคนต้องหันมาใส่ใจ และเตรียมตัวก่อนำไปรับวัคซีนทุกครั้ง

เครดิตภาพ : thaihealth