31 March 2020

โตแล้ว..ทำไมยังต้องรับวัคซีน

ในแต่ละวันทุกคนต้องเผชิญกับเชื้อโรครอบตัวนานาชนิด มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนเติบโตมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อชนิดต่างๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังอาจเกิดโรคระบาดขึ้นในแต่ละปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรับวัคซีน (vaccine) มาช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคุณรู้จักคำว่า “วัคซีน” ดีแล้วหรือยัง วัคซีน ในเชิงวิชาการเป็นแอนติเจนที่ผลิตมาจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค แต่ไม่สามารถก่อโรคได้ แถมยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้หรือภูมิคุ้มกันด้วย

วัคซีนไม่ใช่ยาวิเศษ แต่เป็นกลไกการป้องกันโรคที่สำคัญ มีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันวัคซีนแบ่งออกเป็นวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนเสริม

วัคซีนพื้นฐาน มักจะได้รับในช่วงวัยเด็ก ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยป้องกันโรคที่เป็นปัญหา ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

ส่วนวัคซีนเสริม ได้แก่ วัคซีนฮิบ วัคซีนโรต้า วัคซีนนิวโมคอคคัส วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนสุกใส และวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

ความหมายและคุณประโยชน์ของวัคซีนที่กล่าวถึง ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเด็กเท่านั้นที่ต้องไปรับวัคซีน แต่ยังรวมถึงวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา หรือทุกช่วงวัยที่จำเป็นต้องไปรับวัคซีนเสริม เพราะทุกวันนี้โรคเกิดใหม่มีขึ้นแทบจะทุกปี การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยในการป้องกันโรคต่างๆ ได้

การรับวัคซีนมีความสำคัญ และจำเป็นในแต่ละช่วงวัยไม่เท่ากัน วัคซีนชนิดไหน ป้องกันโรคอะไรได้บ้าง มีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างไร ติดตามได้ในตอนความสำคัญของวัคซีนกับคนในช่วงวัยต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *