16 September 2020

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของจีน (Sinopharm) กรณีฉุกเฉินภายในประเทศ นับเป็นประเทศแรกนอกพื้นที่ประเทศจีน โดยให้วัคซีนกับบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าเป็นลำดับแรก

📌สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของจีน (Sinopharm) กรณีฉุกเฉินภายในประเทศ นับเป็นประเทศแรกนอกพื้นที่ประเทศจีน โดยให้วัคซีนกับบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าเป็นลำดับแรก

⭕️Abdulrahman Al Owais รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดเผยว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้อนุมัติให้สามารถใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinopharm ประเทศจีนในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกกฎหมาย โดยจะให้วัคซีนกับบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าเป็นลำดับแรก หลังผลการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 3 เบื้องต้น ในอาสาสมัครจำนวนกว่า 31,000 คน ที่เมืองอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แสดงให้เห็นว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในอาสาสมัครได้ดีและมีความปลอดภัย

⭕️สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี้ ถูกพัฒนาโดยบริษัท Sinopharm ประเทศจีน เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมนุษย์ระยะที่ 1-2 แล้วที่ประเทศจีน และกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 ในประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ได้แก่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปรู โมร็อกโค และอาร์เจนตินา

⭕️การอนุญาตให้ใช้วัคซีนได้ในกรณีฉุกเฉินนี้ ไม่ถือว่าเป็นการอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนในรูปแบบปกติ แต่เป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้ได้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น จะต้องมีการติดตามประเมินผลการใช้วัคซีนอย่างใกล้ชิดและต้องมีการรายงานผลการใช้วัคซีนต่อหน่วยงานควบคุมกำกับอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ใช้วัคซีนนี้ เป็นการอนุญาตให้ใช้โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านความปลอดภัยและผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยไม่รอการสรุปผลในการป้องกันโรคของวัคซีน

รวบรวมข้อมูลโดย: NVI Public Affairs Team
วันที่: 16/09/63