17 กันยายน 2020

พื้นที่ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ระยะที่ 3 ของ AstraZeneca เดินหน้าทดสอบต่อหลัง MHRA ออกมายืนยันด้านความปลอดภัย

📌พื้นที่ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ระยะที่ 3 ของ AstraZeneca เดินหน้าทดสอบต่อหลัง MHRA ออกมายืนยันด้านความปลอดภัย

🔴 การทดสอบวัคซีน AZD1222 วัคซีนโควิด-19 ชนิด Adeno Viral Vector ของบริษัท AstraZeneca ได้กลับมาดำเนินการต่ออีกครั้ง ในหลายประเทศที่เป็นพื้นที่ทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 3 ภายหลังจาก MHRA อนุมัติให้มีการทดสอบวัคซีนต่อในสหราชอาณาจักร
🔴ประเทศที่กลับมาดำเนินการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 3 ต่อ ได้แก่ บราซิลและอินเดีย
.
บราซิล – หน่วยงานควบคุมกำกับของบราซิลอนุมัติให้ AstraZeneca ทดสอบวัคซีนโควิด-19 กับอาสาสมัครในประเทศได้อีกครั้ง ภายหลังจาก MHRA อนุมัติให้มีการทดสอบวัคซีนต่อในสหราชอาณาจักร โดยการทดสอบในบราซิลตั้งเป้าหมายว่าจะทำการทดสอบในอาสาสมัครเพิ่มอีก 5,000 คน จากที่ดำเนินการไปแล้วราว 4,600 คน ในพื้นที่เมืองเซาเปาโล ริโอเดจาเนโรและซัลวาดอร์ อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบวัคซีนในบราซิลที่ผ่านมาพบว่าไม่มีอาสาสมัครรายใดเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน โดยบราซิลเป็นประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคโควิด-19 สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจาก สหรัฐอเมริกาและอินเดีย
.
อินเดีย – บริษัท Serum Institute of India (SII) บริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ในประเทศอินเดีย ซึ่งมีความร่วมมือกับ AstraZeneca ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานควบคุมกำกับในประเทศให้สามารถเริ่มการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 และ 3 สำหรับวัคซีน AZD1222 ได้ ภายใต้ 3 เงื่อนไข ได้แก่ 1. จะต้องมีการบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร 2. SII จะต้องวางแผนการติดตามความปลอดภัยของการใช้วัคซีนในอาสาสมัคร (Safety Monitoring Plans) เพิ่มเติม และ 3. จะต้องมีบันทึกหมายเลขติดต่อของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมดเพื่อให้สามารถติดต่อได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
.
สำหรับ ประเทศสหรัฐอเมริกา การทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 3 ของวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดย AstraZeneca และมหาวิทยาลัย Oxford ยังคงถูกระงับไว้ชั่วคราว และอยู่ระหว่างการทบทวนความปลอดภัยของวัคซีนโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA)

รวบรวมข้อมูลโดย: NVI Public Affairs Team
วันที่: 17/09/63