10 April 2024

สธ. จัดงาน “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567

วันนี้ (10 เมษายน 2567) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยภายในงานมีการอัญเชิญพระพุทธนิรามัยมาประดิษฐานบนขบวนรถแห่เวียนรอบบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกระทรวงเป็นศิริมงคล และร่วมกันรดน้ำขอพรผู้อาวุโสอดี

 

 

สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 10 เมษายน 2567