31 March 2020

อยากรับวัคซีนเสริม แต่ไม่มีเงินทำอย่างไรดี

ทราบกันแล้วว่า วัคซีน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกวัยที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วงวัยเด็กต้องหมั่นไปรับวัคซีนพื้นฐาน 8 ชนิดให้ครบถ้วน ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข สามารถขอรับบริการได้ฟรีที่ สถานพยาบาลของรัฐบาล ในระบบประกันสุขภาพทุกแห่งทั่วประเทศ

 

แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องไปรับวัคซีนเช่นเดียวกัน แต่เป็นวัคซีนเสริม ซึ่งต้องพิจารณาขอรับเพิ่มเอง เพราะปัจจุบันโรคเกิดใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น การที่วัคซีนเสริมยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในแผนวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้วัคซีนเสริมบางชนิดมีราคาแพง โดยเฉพาะวัคซีนเสริมของโรงพยาบาลเอกชน จะแพงกว่าวัคซีนของโรงพยาบาลรัฐบาล

ดังนั้นหากใครที่ต้องการรับวัคซีนเสริม แต่ไม่มีเงินอาจมาขอรับบริการใช้สิทธิในโรงพยาบาลของรัฐบาลได้ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก ซึ่งวัคซีนเสริมที่ตัดสินใจจะขอรับเพิ่มเติม อาจต้องพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสมตามฐานะทางการเงินของแต่ละครอบครัว หรืออาจเลือกพิจารณารับวัคซีนเสริมบางชนิดได้ ซึ่งแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ

สำหรับผู้ที่ไม่มีเงิน แต่เป็นผู้ที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สามารถมาขอรับวัคซีนเสริมได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากเรื่องเงิน ก็คือการลงทุนทางสุขภาพด้วยการมารับวัคซีนเสริม ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย ไม่ควรรอช้าให้เกิดโรคขึ้นก่อน

เครดิตภาพ : Embarazada-con-gripe-o-catarro-que-hacer_reference