27 พฤศจิกายน 2023

สวช. จัดการประชุมหารือ ในหัวข้อ Strengthening Vaccine Registration for COVID-19 in Thailand

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการประชุมหารือ ในหัวข้อเรื่อง Strengthening Vaccine Registration for COVID-19 in Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระหว่างหน่วยงานควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนระดับนานาชาติ ในการอนุมัติทะเบียนตำรับวัคซีนโควิด 19 และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่ให้การกำกับดูแลด้านวัคซีนของประเทศ

    วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดการประชุมหารือ ในหัวข้อเรื่อง Strengthening Vaccine Registration for COVID-19 in Thailand ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Union) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) โดยมี Mr. Gabriel Dayre, Attache-Programme Office (Cooperation) ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย Dr. Richard Brown, Programme Manager, Health Emergencies and AMR เป็นผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและ นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมเปิดการประชุม ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานควบคุมกำกับคุณภาพด้านวัคซีนของประเทศ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของประเทศ กว่า 60 คน ทั้งนี้ การประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.ภญ.ดร. มณีวรรณ สุขสมทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของประเทศ และ Dr. Pierre Demolis ผู้เชี่ยวชาญจากการสนับสนุนองค์การอนามัยโลก ร่วมบรรยาย รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นดังกล่าวด้วย

 

วันที่: 27/11/66

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ