ข้อมูลพื้นฐาน

Address

เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Phone/Fax

โทรศัพท์ 02 580 9729-31
โทรสาร 02 580 9732

Email

contact@nvi.go.th

Office Hours

Mon - Fri
08.30 - 16.30

Social Network

ติดต่อสถาบันฯ

แผนที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)