18 July 2023

7 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ร่วมแถลงเปิดตัว โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน “Gen ยัง Active 50+”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน “Gen ยัง Active 50+ ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) เอสซีจี และ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมแถลงเปิดตัว โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน “Gen ยัง Active 50+” เพื่อเตรียมพร้อมให้คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและครบถ้วน

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 ที่ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน “Gen ยัง Active 50+ ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) เอสซีจี และ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านสุขภาพในโครงการ Gen Young Active 50+ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ผู้สูงวัย กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพตลอดจนการระวังป้องกันโรคภัย เพื่อให้สุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรง เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในรูปแบบที่ครอบคลุมและเข้าถึงง่าย ภายในงานได้มีการเปิดเวทีเสวนาจำนวน 3 ช่วง โดยผู้แทนจากภาคีเครือข่าย 7 องค์กร มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพและแบ่งปันเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขทั้งกายและใจ

ด้านนพ.นคร  เปรมศรี  ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของวัคซีน กับกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ว่า ปัจจุบันวัคซีนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเด็กเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญกับคนวัย 50 ปีขึ้นไปด้วย จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความตื่นตัวและมีความตระหนักรู้ในเรื่องวัคซีนมากขึ้น ในส่วนของบทบาทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ก็เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลด้านวัคซีนที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงและรับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้การที่สถาบันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายนี้ วัย 50 ปี และผู้สนใจก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประโยชน์ ซึ่งมี 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาครัฐ-เอกชน และหน่วยงานสุขภาพอื่น ๆ มาให้ข้อมูลความรู้ ทั้งนี้จะทำให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพในภาพกว้าง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างแข็งแรง โดยกล่าวสำทับว่า พ่อแม่ที่แข็งแรง คือของขวัญสำหรับลูก

ติดตาม Gen ยัง Active 50+ และอัพเดตความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน ได้ที่เว็บไซต์ www.GenYoungActive.com (https://bit.ly/Genyoungactivepr)  และ LINE OA : @genyoungactive #เจนยังแอคทีฟ, #GenYoungActive, #GenยังActive, #Genสุขเสรี