logo_std_white_ai500

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ NVI

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
2. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยท่านสามารถอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว แต่ละบริการได้ ดังนี้
3. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
สวช. ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม การสมัครเข้าใช้งาน และการใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สวช. ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถอ่านนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) แต่ละบริการได้ ดังนี้
4. การแจ้งเหตุละเมิดและการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องได้ ดังนี้
5. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)