27 October 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง