29 March 2024

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี และสสจ. ปทุมธานี แถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดปทุมธานี พร้อม Quick off 1 เมษายนนี้

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สสจ.) แถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ และลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต ซึ่งจะเริ่มให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ. ปทุมธานี นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว “โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในจังหวัดปทุมธานี” โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมการแถลงข่าว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมกว่า 100 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจแล้ว จำนวน 24 แห่ง จาก 78 แห่ง สำหรับความร่วมมือนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ มาให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก

ด้านพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีว่า ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการจัดหาวัคซีน ซึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของพื้นที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และคาดว่าต้นฤดูฝนจะมีการระบาดมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคกว่า 500,000 ราย โดยทางจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ และเร่งรัดให้ทันฉีดในเดือนเมษายนนี้

ขณะที่ นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีว่า จังหวัดปทุมธานีมีสถานประกอบการ รวมทั้งสถาบันการสถานศึกษาค่อนข้างมากตั้งอยู่ในพื้นที่หลายแห่ง ทำให้มีการเชื่อมโยงของประชากร ซึ่งจากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบการระบาดของโรคในปี 2566 พบอัตราการป่วยที่มาเข้ารับการรักษาสูงถึง 800 คนต่อ 1 แสนประชากร โดยผู้ป่วยมักมีอาการประมาณ 3-4 วัน กว่าจะฟื้นตัว ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคการผลิตเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารทุกภาคส่วนที่ได้นำกำหนดเรื่องนี้เป็นนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งทางสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะร่วมมือกันดำเนินการอย่างเต็มที่กับ อบจ. ในการนำวัคซีนไปให้บริการจัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ขวบ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

สำหรับโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์นั้น นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า แนวทางการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2565 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ต่อมาในปี 2566 ได้หารือและเตรียมการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานี จนสามารถดำเนินการได้ในต้นปี 2567 โดยจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์เป็นวัคซีนนำร่อง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รู้สึกยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมดำเนินการในโครงการดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดปทุมธานีนั้น มีการทำงานที่เชื่อมโยงกันได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จะสามารถขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัด อื่น ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก นายแพทย์นคร กล่าวย้ำว่า “วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดให้มารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน”

***********************